Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest pomocą w zrozumieniu, w jakim celu zbierane są dane, do czego są one wykorzystywane oraz jakie dane są zbierane. Z uwagi na istotność tych informacji, prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią niniejszego dokumentu.

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z usług realizowanych poprzez Serwis www.domowypediatra.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest:

MEDPARTNER SP. Z O. O.

z siedzibą w Luboniu

KRS: 0000692553

NIP: 7792469703

REGON: 36811608000000

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:

 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje (m. in. w formularzu rejestracji lub formularzu kontaktowym);
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”.

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika.

7. W czasie przeglądania zawartości Serwisu przez Użytkowników, automatycznie zbierane są informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych, np. typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, data i czas odwiedzin, liczba połączeń, liczba otwieranych podstron Serwisu, przeglądane treści.

8. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez Użytkownika jego danych osobowych.

9. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego, umożliwienia korzystania z serwisu, lub udzielenia porady telemedycznej.

10. Korzystanie z niektórych funkcjonalności Serwisu może zostać poprzedzone procesem rejestracji, z którym wiąże się podanie przez Użytkownika jego danych osobowych. W takim przypadku niepodanie przez Użytkownika danych osobowych uniemożliwi sfinalizowanie procesu rejestracji i w konsekwencji niektóre funkcjonalności Serwisu będą niedostępne.

11. Użytkownik Serwisu może zostać poproszony o podanie następujących danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail), hasła. W Serwisie nie są żądane dane, których podanie zależy wyłącznie od uznania Użytkownika; jeśli w danym momencie w Serwisie żądane są jakiekolwiek dane osobowe, oznacza to, iż są one niezbędne do korzystania z określonej funkcjonalności Serwisu.

12. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

13. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

14. Użytkownik ma prawo żądać od nas dostępu do swoich danych, ich sprostowania (poprawiania), przenoszenia i usunięcia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem.

15. W związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych, Użytkownikowi przysługuje oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

16. Użytkownik ma prawo w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie wyrażonej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem.

17. W Serwisie wykorzystujemy pliki typu cookies, czyli małe pliki tekstowo-numeryczne, które są zapisywane przez system teleinformatyczny w systemie teleinformatycznym Użytkownika (na komputerze, telefonie lub innym urządzeniu Użytkownika, z którego dokonano połączenia z Serwisem) podczas przeglądania Serwisu i pozwalają na późniejszą identyfikację Użytkownika w przypadku ponownego połączenia z Serwisem z urządzenia (np. komputera, telefonu), na którym zostały zapisane.

18. Pliki cookies zbierają dane dotyczące korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a ich głównym celem jest ułatwienie Użytkownikowi korzystania z Serwisu, dostosowywanie Serwisu do potrzeb i oczekiwań danego Użytkownika (personalizacja podstron Serwisu), badanie ruchu Użytkowników w ramach Serwisu.

19. W plikach cookies nie są przechowywane informacje stanowiące dane osobowe Użytkowników Serwisu. Pliki cookies nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika.

20. Pliki cookies są wykorzystywane w Serwisie za zgodą Użytkownika.

21. Użytkownik może w każdym czasie cofnąć lub zmienić zakres wcześniej wyrażonej zgody na wykorzystywanie w Serwisie plików cookies oraz usunąć je ze swojej przeglądarki.

22. Użytkownik Serwisu może również w każdym czasie ograniczyć lub wyłączyć cookies w swojej przeglądarce przez takie jej ustawienia, aby blokowała cookies lub ostrzegała Użytkownika przed zapisaniem pliku cookies na urządzeniu, z którego korzysta do przeglądania zawartości Serwisu. W takim przypadku może się jednak zdarzyć, że korzystanie z Serwisu będzie mniej wydajne, Użytkownik nie będzie miał dostępu do niektórych treści, nie będzie mógł skorzystać z niektórych funkcjonalności Serwisu, a w skrajnych przypadkach może zostać całkowicie zablokowane poprawne wyświetlanie stron Serwisu.

23. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

24. Twoje dane osobowe mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania (tylko w przypadku wystąpienia z żądaniem z podaniem stosownej podstawy prawnej).

25. W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis www.domowypediatra.pl Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

26. Dokumentacja medyczna, utworzona na podstawie danych osobowych pacjenta, zgodnie z przepisami prawa przechowywana jest przez okres co najmniej 20 lat od dnia dokonania w niej ostatniego wpisu. Ponadto, dane te są przetwarzane z zastrzeżeniem tego terminu w celu dochodzenia roszczeń przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Natomiast dane, które są niezbędne na potrzeby w celach podatkowych oraz rachunkowości, przetwarzane są przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy. Po upływie wyżej wymienionych okresów dane osobowe są usuwane.

26. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.

27. Cześć usług realizowana jest za pośrednictwem serwisu telemedi.co, który posiada własną politykę prywatności. Dostępna jest ona na stronie telemedi.co, a także poniżej:

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Priorytetowo traktujemy poufność danych i ochronę prywatności naszych Użytkowników. Polityka prywatności określa zasady dotyczące sposobu gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych użytkowników serwisu www.telemedi.co prowadzonego przez Telmedicin sp. z o.o. („Telmedicin”)

Przetwarzając dane Użytkowników kierujemy się następującymi zasadami:

 1. nie zbieramy więcej informacji niż jest nam potrzebne do  świadczenia Usług;
 2. nie wykorzystujemy danych do celów innych  niż wymienione w niniejszej Polityce Prywatności;
 3. nie przechowujemy danych dłużej, niż jest to potrzebne;
 4. nie ujawniamy danych osobom trzecim w sytuacjach innych niż  wskazane w niniejszej Polityce Prywatności.

Kim jesteśmy?

Telmedicin jest administratorem danych osobowych Użytkowników pozyskanych w związku z korzystaniem przez Użytkowników z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu www.telemedi.co.

W jakich celach i na jakiej podstawie przetwarzamy twoje dane osobowe?

 • Jeśli  odwiedzając stronę www.telemedi.co nie zdecydujesz się założyć konta w serwisie lub skontaktować  się z nami poprzez formularze kontaktowe dostępne na naszej  stronie internetowej, wówczas  nie przetwarzamy żadnych informacji na Twój temat, z wyjątkiem adresu IP. Utrwalenie Twojego adresu IP jest niezbędne ze względów technicznych związanych z administrowaniem naszymi serwerami. Twój adres IP zostanie wykorzystany przez nas również  do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o Tobie (np. dotyczących miejsca, z którego łączysz się ze stronami Telmedicin). Nie jesteśmy jednak w stanie zidentyfikować Cię na podstawie samego adresu IP.
 • Dane  zbierane podawane przy korzystaniu z formularzy kontaktowych  dostępnych w serwisie www.telemedi.co są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane  zapytanie. Dane te zostaną usunięte po zakończeniu komunikacji z Tobą. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest  Twoja zgoda. Podanie danych osobowych jest niezbędne do rozpatrzenia Twojego zapytania.
 • Dane  osobowe, które podajesz w formularzu rejestracyjnym przy zakładaniu konta w serwisie www.telemedi.co będą przetwarzane w celu założenia Twojego profilu, organizowania wymiany informacji między Tobą a Telmedicin oraz  innymi użytkownikami serwisu na zasadach określonych w Regulaminie, a także – w przypadku, jeśli złożysz reklamację  – w celu ich rozpatrywania. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Telmedicin umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia umowy. Odmowa ich podania lub podanie danych nieprawidłowych uniemożliwi korzystanie z usług Telmedicin.
 • Dane  osobowe, które pozyskujemy w związku z  korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych będą przetwarzane w celu wykonywania zawartej z Tobą umowy oraz w celu wypełnienia ciążącego na Telmedicin obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zawarta z Telmedicin umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym wynikającym z przepisów ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 • Możemy również przetwarzać Twoje dane osobowe  w celu marketingowym. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych  osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes, związany z reklamą naszych usług.
 • Twoje  dane osobowe mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń. Podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych w tym celu jest nasz prawnie uzasadniony interes polegający na ochronie praw Telmedicin w postępowaniach sądowych  lub administracyjnych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?

 • Jeżeli  zdecydujesz się na kontakt z nami Twoje dane osobowe podane w formularzu kontaktowym usuniemy niezwłocznie po rozwiązaniu Twojej sprawy.
 • Jeżeli  zdecydujesz się założyć konto w serwisie www.telemedi.co będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe przez cały okres korzystania z naszego serwisu oraz – po usunięciu Twojego konta – przez okres przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem przez  Ciebie z portalu określony w przepisach prawa.
 • Jeżeli  zdecydujesz się skorzystać z usług telemedycznych będziemy  przetwarzać Twoje dane osobowe pozyskane w związku z udzielaniem  świadczeń telemedycznych przez określonych w przepisach ustawy o  prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta okres archiwizacji dokumentacji medycznej. Po jego upływie Twoje dane zostaną usunięte.
 • Twoje  dane osobowe będą przetwarzane w celu marketingowym do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w tym celu, jednak nie dłużej niż do momentu usunięcia  Twojego konta z portalu.

Komu możemy ujawnić Twoje dane osobowe?

 • Zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, które dotyczą Twojej osoby oraz nie udostępniamy tych informacji osobom trzecim w przypadkach innych niż wymienione poniżej, chyba że uzyskamy na to Twoją zgodę lub ujawnienie danych będzie konieczne ze względu na nałożony na nas obowiązek prawny.
 • Nie ujawnimy Twoich danych osobowych podmiotom znajdującym się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, chyba że będą zapewnione  odpowiednie standardy ochrony danych.
 • Przekazane  nam przez Ciebie w związku z korzystaniem z usługi serwisu www.telemedi.co informacje możemy jednak ujawnić:

 1. podmiotom obsługującym płatności za nasze usługi w celu obsługi i realizacji płatności za usługi, z których korzystasz;
  1. dostawcom usług i systemów IT, które wykorzystywane są do świadczenia usług przez Telmedicin;
   1. podmiotom świadczącym usługi niezbędne do przesłania informacji transakcyjnych i produktowych za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości SMS w stopniu, w jakim ujawnienie jest niezbędne do zautomatyzowania, uproszczenia i przeanalizowania tych procesów;
   1. zewnętrznym podmiotom świadczącym usługi księgowe i rachunkowe w stopniu w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do świadczenia tych usług na naszą rzecz;
   1. doradcom prawnym i konsultantom obsługującym Telmedicin w stopniu, w jakim ujawnienie danych jest niezbędne do korzystania z ich usług;
   1. organom administracji rządowej oraz wymiaru sprawiedliwości i ścigania, jeżeli będzie to wymagane prawem. Każdorazowo  dołożymy starań, by przedstawiciele wymienionych organów  zwrócili się żądaniem ujawnienia danych bezpośrednio do Ciebie. Jeżeli będziemy zobowiązani do ujawnienia danych, to bezzwłocznie poinformujemy Cię o tym fakcie i przekażemy Ci kopię żądania, o ile przepisy prawa zezwalają nam na takie działania.

Twoje prawa

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw. W poniższej sekcji wyjaśniamy szczegółowo na czym one polegają i jak możesz z nich skorzystać.

 • Prawo dostępu do danych osobowych

W każdym momencie masz prawo dostępu do informacji, na Twój temat, które przetwarza Telmedicin. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest otwarcie zakładki „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone na www.telemedi.co.

Jeżeli nie posiadasz konta na www.telemedi.co możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 • Prawo do sprostowania danych osobowych, które posiadamy na Twój temat

W każdym momencie masz prawo do sprostowania informacji, na Twój temat, które przetwarza Telmedicin. Najprostszą drogą do skorzystania z tego prawa jest otwarcie zakładki „Edytuj profil”, która dostępna jest dla każdego Użytkownika po zalogowaniu się na swoje konto utworzone na www.telemedi.co.

Jeżeli nie posiadasz konta na www.telemedi.co możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 • Prawo do usunięcia danych osobowych, które  posiadamy na Twój temat oraz prawo do  ograniczenia ich przetwarzania

Usuniemy dane zgromadzone na Twój temat po zrealizowaniu celu, w jakim dane zostały zebrane. Masz prawo w dowolnym momencie zażądać od nas usunięcia danych na Twój temat lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz skorzystać z tych uprawnień kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

Pamiętaj jednak, że Twoje dane osobowe zebrane w związku z korzystaniem przez Ciebie z usług telemedycznych przetwarzane w ramach Twojej dokumentacji medycznej musimy przechowywać przez okres określony w przepisach ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W tym okresie nie będziemy mogli zrealizować Twojego żądania usunięcia danych.

 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane w celu marketingu bezpośredniego albo przetwarzamy Twoje dane ze względu na ważny i uzasadniony interes Telmedicin lub interes publiczny masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw. W takiej sytuacji przestaniemy przetwarzać Twoje dane wykorzystywane w celu marketingu bezpośredniego, ale w innych przypadkach może się okazać, że istnieją dalsze przyczyny uzasadniające przetwarzanie Twoich danych – wówczas będziemy zmuszeni odrzucić Twoje żądanie. O przyczynach odmowy zostaniesz zawsze poinformowany. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 • Prawo do przenoszenia danych osobowych

Masz prawo poprosić nas o przesłanie danych, które zgromadziliśmy o Tobie. Jeżeli będzie to technicznie możliwe prześlemy Twoje dane w powszechnie używanym formacie zapisu, we wskazany przez Ciebie sposób i na wskazany adres. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

 • Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Twojej zgody, możesz wycofać taką zgodę w każdej chwili. Pamiętaj, że wycofanie zgody nie spowoduje, że przetwarzanie danych, które miało miejsce przed wycofaniem zgody, stanie się bezprawne. Możesz skorzystać z tego uprawnienia kontaktując się z Inspektorem Ochrony Danych. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych znajdują się w sekcji Kontakt.

Profilowanie

Nie wykorzystujemy żadnych informacji przekazanych przez Ciebie do celów zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Pliki cookies

W celu prawidłowego działania serwisu, Usługodawca korzysta z technologii plików cookies („ciasteczka”). Pliki cookies to małe pakiety informacji zapisywane na urządzeniu Użytkownika, zwykle zawierające adres serwisu, datę umieszczenia, datę ważności, unikalny numer i dodatkowe informacje zgodne z przeznaczeniem danego pliku.

Użytkownik może wyłączyć zapisywanie plików cookies na swoim urządzeniu, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki, lecz może to spowodować niedostępność części lub całości funkcji serwisu.

Na podstawie plików cookies nie jest możliwe ustalenie tożsamości użytkownika

Pliki generowanie bezpośrednio przez Platformę nie mogą być odczytywane przez inne serwisy. Pliki cookies zewnętrzne mogą być odczytane przez serwer zewnętrzny.

Usługodawca wykorzystuje pliki cookies do:

 1. utrzymywania sesji użytkownika (pliki własne),
  1. dostosowania zawartości stron do preferencji użytkownika (pliki własne),
   1. zapewniające bezpieczeństwo danych (pliki własne),
   1. tworzenia statystyk (anonimowych) pozwalających optymalizowanie  użyteczności serwisu (pliki zewnętrzne),
   1. łączenia funkcji serwisu z innymi zewnętrznymi usługami, z których
   1. Użytkownik korzysta (pliki zewnętrzne),
   1. wyświetlania informacji reklamowych zgodnych z preferencjami Użytkownika oraz limitowania ilości wyświetleń reklamy (pliki zewnętrzne).

Usługodawca wykorzystuje dwa podstawowe rodzaje plików cookie:

 1. Sesyjne  – usuwane wraz z zakończeniem sesji użytkownika
  1. Stałe – przechowywane przez dłuższy okres.

Każdy Użytkownik może usunąć zapisane na jego urządzeniu pliki cookies w dowolnej chwili, zgodnie z instrukcją producenta przeglądarki.

  Narzędzia wykorzystywane na stronie www.telemedi.co / Typ cookies / Sposób działania
Google AnalyticsCookies zewnętrzne (Google Inc.)zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
Pixel FacebookCookies zewnętrzne (Facebook)prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika na podstawie jego aktywności na portalu Facebook
Google AdWordsCookies zewnętrzne (Google Inc.)prezentowanie reklam dostosowanych do preferencji Użytkownika
Google Tag ManagerCookies zew. (Google Inc.)zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych
LeadWorxCookies zew (Leadworx, Inc.)Identyfikowanie anonimowych wizyt na stronie telemedi.co
AlbacrossCookies zew. (Albacross Nordic AB)Identyfikowanie anonimowych wizyt na stronie telemedi.co oraz możliwość  targetowania reklam banerowych na podstawie wizyt.
HotjarCookies zew (Hotjar Ltd)Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych dotyczących zachowania anonimowych użytkowników na stronie, sposobu w jaki z niej korzystają na potrzeby poprawy funkcjonowania strony telemedi.co
FullstoryCookies zew.Zbieranie ogólnych i anonimowych danych statystycznych dotyczących zachowania anonimowych użytkowników na stronie, sposobu w jaki z niej korzystają na potrzeby poprawy funkcjonowania strony telemedi.co
LivechatCookies zew.narzędzie umożliwiające komunikację poprzez chat z obsługą strony telemedico.
Cookies wewnętrzne na stronie: używane do dostosowania zawartości  strony internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu np. dopasowanie wersji językowej

Pliki cookies zewnętrzne przechowujemy przez okres 365 dni.

Zmiany polityki prywatności

Postanowienia Polityki Prywatności mogą polegać udoskonaleniom i zmianom, a najnowsze jej wersje każdorazowo będą publikowane na stronie www.telemedi.co i zostaną opatrzone datą ostatniej aktualizacji. Żadne przyszłe zmiany nie ograniczą Twoich praw bez Twojej zgody.

Kontakt z Telmedicin i inspektorem ochrony danych

W razie pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności możesz skontaktować się z Telmedicin wysyłając zapytanie na adres: obsluga@telemedi.co

Aby ułatwić Ci wykonywanie Twoich praw, w Telmedicin został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym możesz skontaktować się wysyłając zapytanie na adres: iod@telemedi.co

Mamy nadzieję, że będziemy w stanie odpowiedzieć na Twoje pytania dotyczące ochrony danych osobowych w satysfakcjonujący sposób. Jeżeli jednak uznasz, że w którymkolwiek nasze działania naruszyły przysługujące Ci prawa to masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego z zakresu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.