FAQ

Odpowiedzi na najczęściej zadawane przez Was pytania

Nasz zespół to sprawdzeni, doświadczeni specjaliści, którzy zapewnią fachową pomoc medyczną Twojemu dziecku. Ponadto w ofercie znajdziesz stetoskop umożliwiający wstępną diagnostykę i ocenę pacjenta w warunkach domowych. Naszym celem jest zapewnienie dostępu do kompleksowej opieki medycznej, która jest od teraz w zasięgu Twojego telefonu / komputera.

W ramach oferowanych usług korzystasz z pełnego dostępu do opieki pediatry, stałego kontaktu z infolinią medyczną, jak również z 2 telekonsultacji (miesięcznie) dowolnie wybranych specjalistów.

Średni czas trwania konsultacji to 15-20minut.

Oferta DomowyPediatra skierowana jest do wszystkich rodziców, którzy chcą zapewnić swojemu dziecku stałą opiekę medyczną w postaci wsparcia lekarzy, położnej, dietetyka, fizjoterapeuty, farmaceuty oraz innych współpracujących specjalistów.

Chcąc uzyskać dostęp do usług platformy wybierz plan, który najbardziej odpowiada Twoim potrzebom, dokonaj rejestracji, wypełniając krótki formularz, dokonaj opłaty. Uzupełnij swój profil o dane odnośnie stanu zdrowia dziecka, które znacznie ułatwią przeprowadzenie konsultacji specjalistycznej i pozwolą trafniej dostosować kierowane informacje medyczne przez DomowegoPediatrę.

Dostęp do Twoich danych mają wyłącznie specjaliści przeprowadzający konsultację. Zapewniamy pełną poufność oraz bezpieczeństwo i ochronę Twoich danych. Korzystamy z systemów dedykowanych zdalnej opiece medycznej, do których dostęp jest zabezpieczony i w pełni chroniony.

Przed wizytą przygotuj dokumenty : dowód tożsamości, dokumentację medyczną Twojego dziecka (np. wypisy ze szpitala, opinie innych specjalistów), aktualne wyniki badań, listę obecnie przyjmowanych leków.

Nasi specjaliści mogą wypisać receptę na leki nierefundowane oraz w uzasadnionych przypadkach wystawić zwolnienie z pracy.

Tak, jeśli zaistnieje taka konieczność lekarz wystawi skierowanie do szpitala.

Właścicielem platformy jest forma MedPartner, wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod numerem 000000196766